برنامه نویسی چگونه انجام می شود ؟

در دنیای مدرن امروز که  همه کار ها با نرم اهزار ها انجام می شود و همه وسایلی که در اختیار انسان قرار دارد
پیشرفته هستند و به ادمی در در پیشبرد اهدافش کمک می کند .
تمامی نرم افزار ها داری برنامه هایی هستند که توسط شخصی طراحی و ساخته شده اند فرد متخصص با
نوشتن و طرح ریزی برنامه مورد نظر آن را راه اندازی نموده و برای  اهداف خاص مورد استفاده قرار می دهد .
متخصصان برنام نویس تمامی برنامه ها را با نوشتن کد هایی را هاندازی می کنند  نوشتن این کد ها دستوالعمل
های خاص خود را دارد که یک برنامه نویس با داشتن مهارت در ان زبان برنامه نویسی و با تجربه ای بسیار زیاد
مد هاس دستوری را می نویسد و نرم افزار را پیاده سازی می نماید .
مدیر عامل شرکت سازه الکترومکانیک نواور  با داشتن سابقه ای طولانی کاری و دانشگاهی  با دارا بودن مهارت
بالا در برنامه نویسی قادر است کد برنامه های خاصی را به منظور انجام کار های ویژه پیاده سازی نماید و به
طور دقیق ارتباط بین ماژول هایی مثل RS485 و دیگر قطعات کامپیوتری را با هم برقرار نماید .