دینامومتر

دینامومتر دیزل
دینامومتر

موتورهای دیزلی که دور موتور آنها تا RPM 3000 و گشتاور آن تا 1000 N.m می باشد با این سری از دینامومترهای ادی کارنت تست میشوند. در این تست میزان گشتاور و دور و دمای آب ورودی و خروجی موتور و kw و پارامترهای مورد نیاز را می ...

ادامه مطلب
دستگاه تست الکتروموتور
دینامومتر

هنگام تست الکتروموتور ها در صفحه مانیتور میتوان وات روی لیبل را وارد نرم افزار کرد و دینامومتر به طور خودکار شروع به بارگزاری کرده ویک ترمز مغناطیسی ایجاد میکند و جلوی چرخش الکتروموتور را گرفته تا موتور به وات وارد شده در نرم افزار برسد، در نرم ...

ادامه مطلب
دینامومتر ادی کارنت
دینامومتر

قابل استفاده جهت تست انواع موتورهای الکتریکی و موتورهای بنزینی وغیره. دستگاه دینامومتر با وصل کردن دو عدد بازو در دو طرف آن قابل کالیبره است و به کمک یک لوتسل و ترانسمیتر گشتاور را خوانده و با یک سنسور دور موتور را خوانده و این دیتاها را ...

ادامه مطلب
دینامومتر تست موتور سیکلت
دینامومتر
تست موتور سیکلت: دینامومیتر از نوع ادی کارنت مدل ED 450 برند SAM که جهت تست موتور سیکلت استفاده میشود.
ادامه مطلب
دینامومتر رولر
دینامومتر
دینامومتر تست خودرو رولر: دینامومتر از نوع ادی کارنت مدل ED 550 برند SAM که جهت تست خودروهای سبک استفاده میشود تا 3500 دور و 500 گشتاور و 190 کیلو وات .
ادامه مطلب