سوخت سنج

دستگاه سوخت سنج سام الکترو
سوخت سنج

شرکت مهندسی سازه الکترومکانیک نوآور دارای محصولی به نام FLOW FUEL CONSUMPTION SYSTEM دستگاه اندازه گیری مصرف سوخت است. برای اندازه گیری میزان سوخت مصرف شده در خودرو، موتور سیکلت در اتاق تست می توان از این دستگاه استفاده کرد و از دستگاه های مشابه این مجموعه ...

ادامه مطلب